Vn-Trans

English learning solutions Come as guests, stay as family.
  1. Image
    Cám ơn tác giả đã viết ra chương trình dịch thuật Anh-Việt rất hay. Dù vậy chương trình vẫn còn hạn chế như không tự động thay đổi nghĩa phù hợp ở phần translate in.
    Ví dụ: Khi tôi dịch từ contact, ô translate in hiển thị (sự) tiếp xúc. Khi di chuyển chuột vào (sự) tiếp xúc thì một popup hiện ra: giao tiếp ; (sự) tiếp xúc; va chạm ; gặp gỡ ; đối mặt ; giao thiệp ; mối quan...
    Image 1
    Image
1