Vn-Trans

English learning solutions Come as guests, stay as family.

EVN Translator

Thông tin EVN Translator 2016 là một phần mềm về Học Tập, có chức năng dịch văn bản tiếng Anh sang Tiếng Việt một cách Nhanh chóng, Hiệu quả, Tiện lợi,.. .
Tính năng EVN Translator được tích hợp Hệ Thống "Phân tích cấu trúc câu, Phát hiện và Phân tích ngữ pháp(văn phạm)" được lập trình tốt nhất.
Mục từ Phần mềm có hơn 65.000 từ, cụm từ, thành ngữ trong tiếng anh. Hơn 50.000 từ được hiệu chỉnh theo nghĩa Oxford.
Phiên bản hiện tại: 2016 Tải bản trên Android Tải bản trên Windows
Yêu cầu hệ thống
Tác giả:
Toriyama Akira
Số Tập:
153/153
Tác giả:
Toriyama Akira
Số Tập:
???/???
Tác giả:
Toriyama Akira
Số Tập:
97/97
Tác giả:
Toriyama Akira
Số Tập:
59/???
1